Lys i tunellen

Hovedkomiteen for NNM 2020 måtte dessverre avlyse stevnet sommeren 2020 – som følge av pandemien Covid-19. ……MEN; selv om pandemispøkelset herjer videre – i ulike former og mutasjoner – ser vi likevel lys i tunellen og velger å være optimister inntil det motsatte er bevist:

Vi går altså «all in» for å få til Nord-Norsk mesterskap i skyting her i området i uke 26/2021 – samme tidsrom som i 2020 – om enn i litt annen form enn opprinnelig tenkt. Stevnet blir sannsynligvis oppdelt i flere sjølstendige mindre stevner for å unngår de store ansamlingene av mennesker, samt risikere mindre tap om det hele må avlyses…. Stor skyttercamp henger også i en tynn tråd – det vil i så fall være lite forenlig med nasjonale smittevernregler. Her må vi satse på allerede etablerte overnattingsfasiliteter..

Men, vi er SVÆRT innstilt på å få dette til. Vi har hatt flere møter, og det er GOD stemning i Hovedkomiteen.

Websiden vil – sammen med FB-siden vår (www.facebook.com/nnm2020) fortløpende bli oppdatert. Så følg med, følg med….

Norgesferien i sommer legges til Indre Troms!

Møte i arb.utv for Hovedkomiteen NNM. Fra venstre Eva Rubbås Risvik (leder), Sveinung Kvamme(nestleder) og Yngvar Fossland(nestleder).

Comments are closed.